Van disposable naar reusable medische hulpmiddelen

3 februari 2022

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen hun inbreng indienen tot 15 februari 2022.

Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen is hét netwerk om de circulaire zorg verder te brengen. De missie van het platform is om ervoor te zorgen dat er in 2023 (inter)nationale, sectorbreed gedragen normen zijn voor duurzame medische hulpmiddelen. Dit doen ze door praktijkervaringen op te halen, uitdagingen te benoemen en te verbinden.

Actieteam van disposable naar reusable
De leden in de actieteams werken aan verschillende onderwerpen. Onlangs is het actieteam ‘Van disposable naar reusable’ gestart. Het actieteam begint met een leidraad voor reusable medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die op de OK en IC in ziekenhuizen worden gebruikt. Hiermee worden ‘best practices’ in kaart gebracht en kunnen de partijen in de zorgsector – zowel aanbieders als vraagkant –  de leidraad gaan toepassen in de praktijk.

Vragen
Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen en ‘best practices’ te delen. Het actieteam heeft hiervoor de volgende vragen geformuleerd:

  • Vraag voor aanbieders van medische hulpmiddelen: Welke reusable medische hulpmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen voor op de OK en IC levert het bedrijf? Denk hierbij met name aan medische hulpmiddelen waar ook een single-use versie van is (bijvoorbeeld single use versus reusable trocars/specula).
  • Vragen voor vraagkant/zorg: Welke reusable medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden op dit moment gebruikt op de OK en IC? Zijn er voorbeelden van disposable producten te noemen, waar u voor aan het verkennen bent of er alternatieven zijn in de vorm van reusables? Kunt u aangeven op welke wijze u kijkt naar het vraagstuk van disposable naar reusable? Welke afwegingen worden gemaakt in verlengde van duurzaamheid, heeft u hier voorbeelden van?

De input op deze vragen kan tot 15 februari ingediend worden via zw@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, NEN Projectleider Duurzame Zorg, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Experts duurzame medische hulpmiddelen gevraagd

6 juli 2021

Het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen is gestart met twee nieuwe onderwerpen: inkoop en de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. Voor beide onderwerpen is NEN op zoek naar experts op dit gebied. Inkoper, onderzoeker, assortimentscoördinator of anderszins betrokken bij het onderwerp? Praat mee met andere experts in het Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen. … Lees meer

Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

5 maart 2021

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. Met de leidraad is een eerste stap gezet naar duurzame medische hulpmiddelen. De leidraad is een handvat, dat gezien kan worden als gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen … Lees meer

Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11 mei 2020

Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het … Lees meer