Experts duurzame medische hulpmiddelen gevraagd

6 juli 2021

Het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen is gestart met twee nieuwe onderwerpen: inkoop en de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. Voor beide onderwerpen is NEN op zoek naar experts op dit gebied. Inkoper, onderzoeker, assortimentscoördinator of anderszins betrokken bij het onderwerp? Praat mee met andere experts in het Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen.

Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is in 2019 opgericht. Doelstelling is om kennis, expertise en ervaringen te delen en te streven naar duurzame medische hulpmiddelen. In 2020 is er gewerkt aan een eerste Leidraad met een situatieschets. De leden zijn nu gestart met een verdiepingsslag. Er zijn twee actieteams opgericht, bestaande uit fabrikanten/leveranciers tot aan eindgebruikers. Iedereen die belang heeft of geïnteresseerd is, is welkom aan te sluiten. Ook bestaande initiatieven zijn welkom om zo steeds meer verbinding tot stand te brengen.

Oproep van het Actieteam Inkoop

Het Actieteam ‘Inkoop’ is op zoek naar voorbeelden uit zowel het bedrijfsleven als ook uit de zorginstellingen. De voorbeelden zijn nodig om een rode draad hierin te kunnen ontdekken en een document te ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van de sector. Ook zijn experts welkom om aan te sluiten bij deze groep.

Actieteam Van disposable naar re-useable

De leden uit het Actieteam ‘Van disposable naar re-useable’ zijn op zoek naar best practices. Vanuit het bedrijfsleven, als ook vanuit de zorginstellingen. Experts kunnen meepraten en input leveren.

Meer informatie

Voor informatie over het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, Projectleider Duurzame Zorg, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Van disposable naar reusable medische hulpmiddelen

3 februari 2022

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen … Lees meer

Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

5 maart 2021

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. Met de leidraad is een eerste stap gezet naar duurzame medische hulpmiddelen. De leidraad is een handvat, dat gezien kan worden als gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen … Lees meer

Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11 mei 2020

Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het … Lees meer