Over het platform

Droom

In 2023 zijn er zorgbrede afspraken beschikbaar die duurzame medische hulpmiddelen tot norm hebben gemaakt en is een community ontstaan van partijen die elkaar weten te vinden om te leren en knelpunten op te lossen. Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen is dan overbodig geworden als aanjager om de circulaire zorg community verder te brengen.

Visie

Wij streven ernaar met Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen een netwerkorganisatie te creëren waar – door te verbinden en voor overzicht te zorgen – er gezamenlijk geleerd wordt en waar de afspraken gemaakt kunnen worden die voor de opschaling van duurzame medische hulpmiddelen zo nodig zijn.

Wat doet Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen?

Signaleren -> initiëren & verbinden -> kennisdelen -> afspraken maken

We zien dat uit de vele bestaande initiatieven en projecten veel kennis voortkomt die beter gedeeld, hanteerbaar en toepasbaar gemaakt kan worden. Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen voegt aan die bestaande structuren het volgende toe:

Vanuit deze activiteiten genereert Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen steeds nieuwe aanknopingspunten voor op te lossen vraagstukken, die tot nieuwe activiteiten binnen het platform leiden. Voor zolang als daar behoefte aan is.

Wat biedt Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen?

Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen staat in het hart van de zorgketen. Het platform heeft daarmee de potentie de relevante partijen en initiatieven te verbinden en volume te genereren in de circulaire zorgsector.

Deelnemen aan het platform betekent de kans om samen met pioniers, denkers en doeners en onder begeleiding van ervaren procescoaches in het diepe te springen. Om op basis van wederzijds vertrouwen in een circulaire toekomst gezamenlijk bestaande structuren, werk- en denkwijzen aan te passen om de transformatie op korte termijn mogelijk te maken.

Wat we met elkaar leren van de activiteiten in Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen wordt gedeeld op ons open digitale communicatieplatform.