Actieteams

In 2019 is gestart met twee actieteams, om de huidige situatie en mogelijkheden in beeld te brengen. Elk actieteam houdt zich bezig met een vraagstuk. In elke plenaire vergadering van het platform koppelt het actieteam terug over de vorderingen. De Actieteams stellen leidraden op, om zo ook niet-leden te informeren en op de hoogte te brengen van hetgeen ze afstemmen. In de actieteams worden leidraden opgesteld die op de website worden gepubliceerd. In eerste instantie voor commentaar, na akkoord volgt publicatie. Onder de genoemde actieteams kunt u binnenkort de leidraden die de actieteams hebben opgesteld vinden. Actieteam Transitie van disposable naar reusables Actieteam Inkoop

Ook deelnemen?

Het platform is toegankelijk voor iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde partij. Het is mogelijk om op elk moment aan te sluiten zolang het platform actief is. Deelnemen aan het platform betekent de kans om samen met pioniers, denkers en doeners en onder begeleiding van ervaren procescoaches in het diepe te springen. Om op basis van wederzijds vertrouwen in een circulaire toekomst gezamenlijk bestaande structuren, werk- en denkwijzen aan te passen om de transformatie op korte termijn mogelijk te maken. Voor inhoudelijke informatie over het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen kunt contact opnemen met Saliha Lalout, Projectleider NEN Duurzaamheid Zorg, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Deelnemers Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen

Van Straten-def.
Braun-def
Meekers-def
Philips-def
logoBerko_fc
logo VDH 2
MCL_Logo2018_rgb_Lichtblauw_pos_01
AXON_LOGO_CMYK_PRINT kopie (002)
CMS_Logo_LawTaxFuture_Maxi_RGB_ProtectedArea (002)
Bravis logo FC
Radboudumc_700px_RGB (002)
logo j en J
LOGO SVN 2021
logo vdsmh_300x53
Logo Steelco Pantone 654C + MIELE Group Member aligned

Lees de visie op het gebied van duurzaamheid van de deelnemers:

Berko Wijchen b.v. ‘Gisteren was ik als observer aanwezig op de WG4 (ISO/TC Meeting SC6) een interessante bijeenkomst op uitnodiging van een expert, we mogen blij zijn dat de expert de nodige “comments” had ingediend en daar ook op scoorde. Duurzaamheid was bij de aanwezige leveranciers geen item en volgens mij was de expert de enige apotheker. De verantwoordelijk apothekers moeten wat mij betreft de koers bepalen en concreet duurzaamheid laten onderbouwen.’

Zorgservice XL Als inkoop- en logistieke organisatie voor onze ziekenhuizen zijn wij verantwoordelijk voor continue kwaliteitsverbeteringen in de zorg. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die daarmee hand-in-hand gaat, omarmt duurzaamheid in de breedste zin, dat wil zeggen voor de mensen, voor het milieu en voor de economie, hetgeen goede, betaalbare zorg in de toekomst garandeert. Zorgservice XL streeft ernaar dit onderwerp als vast agendapunt op te nemen in haar klantrelaties met de leveranciers en ziekenhuizen. Dit Platform biedt de gelegenheid om dit samen te doen met anderen die deze passie delen, om kennis met elkaar op te bouwen en te delen.’

Van Straten Medical ´Van Straten Medical heeft de basis gelegd voor het recyclen en circulair (her) verwerken van medisch instrumentarium en heeft hiervoor in 2017 het programma ‘Circulair Instrumentbeheer’ ontwikkeld. De medische sector wil efficiënter en minder verspillend met grondstoffen omgaan. De sector neemt zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. Mogelijkheden daarvoor liggen onder andere bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Het is van groot belang dat instrumenten op het einde van hun levenscyclus gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Het Platform en de NEN spelen hierin een onmiskenbare rol in het maken van afspraken voor een betere wereld!´

B. Braun Medical ´We zijn ervan overtuigd dat duurzaam denken ons bedrijf versterkt, groei stimuleert en een essentiële bijdrage levert aan het blijven van een onafhankelijk familiebedrijf in de toekomst. Duurzame actie bevordert de samenwerking met collega’s, versterkt relaties met onze klanten, partners en de maatschappij en resulteert in meerwaarde voor alle partijen. Economisch, ecologisch en sociaal. Het familiebedrijf B. Braun is wereldwijd betrokken als ‘burgers van de samenleving’. Hiermee bedoelen we dat we ons, buiten onze werkelijke bedrijfsactiviteiten, op de lange termijn als goede burgers voor de samenleving inzetten en daarmee een voorbeeld voor andere ondernemingen zijn.´

Philips ‘Philips zet in op de circulaire economie en wil de keten sluiten voor grote medische systemen in 2020 en voor alle medische apparatuur in 2025. Het NEN Platform Duurzaamheid en medische hulpmiddelen kan hier een bijdrage aan leveren door informatie overdracht te bewerkstelligen binnen de keten van industrie, medische zorgaanbieders tot afvalverwerkers’

FLOOW2 Healthcare ‘Innovatieve producten en diensten zijn slechts een middel. De ware transitie voor duurzame organisaties vindt vanbinnen plaats: hoe we denken, handelen, samenwerken en, uiteindelijk, succes definiëren. Dát is waar de grootste uitdaging ligt en waar we nu mee aan de slag moeten.’

MINT zorgadvies  MINT zorgadvies is ontstaan vanuit de overtuiging dat duurzaamheid in de zorg hard nodig is. Maar hoe pak je dit aan? Als adviesbureau staat MINT zorgadvies zorginstellingen bij met praktisch advies over verduurzaming. Zo worden ervaring en successen gebruikt om een maximaal resultaat wat betreft verduurzaming te bereiken. Het is erg belangrijk hier de medewerkers bij te betrekken, om draagvlak en enthousiasme binnen de zorginstelling te creëren. Omdat samenwerking voor MINT zorgadvies zo belangrijk is, was aansluiten bij het platform vanzelfsprekend. Zo delen we onze kennis, en maken we de zorg in Nederland samen duurzamer.

Van Dijk Holland  Laten we samen gaan voor duurzaamheid op de OK.

Medisch Centrum Leeuwarden Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid. We staan voor een duurzame toekomstbestendige gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij

Axon Advocaten Axon Advocaten is een advocatenkantoor dat zeer gespecialiseerd is in alle aspecten van medische technologie en een brede wereldwijde cliënten basis heeft, van fabrikanten tot ziekenhuizen en startups tot multinationals. Axon helpt fabrikanten en gebruikers bij regelgeving over en juridische aspecten van duurzaamheid van medische technologie, en levert graag een bijdrage aan de maatschappij door deelname aan het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen. We hopen dat we hiermee kunnen bijdragen aan het op het gebied van duurzaamheid beter op elkaar laten aansluiten van fabrikanten en gebruikers van medische technologie

CMS In sterk gereguleerde markten – waaronder de zorg – zijn innovatie, technologie en duurzaamheid onderwerpen die vaak mijlen verder zijn dan de regelgeving kan bijhouden. Graag helpt CMS het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen door sturing te geven op welke wijze optimaal door het regelgevend kader genavigeerd kan worden en hiermee de gewenste vooruitgang te kunnen versnellen

Bravis ziekenhuis Een duurzaam toekomstbestendig Bravis ziekenhuis, dat vinden wij belangrijk. Het netwerk van het platform Duurzaamheid en medische hulpmiddelen zorgt voor verbinding met partijen die nodig zijn om samen te verduurzamen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise gecombineerd met het durven los laten van het oude vertrouwde streven we naar duurzame oplossingen