Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11 mei 2020

Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het om een situatieschets en een handreiking voor partijen in de keten om stappen te zetten naar duurzame medische hulpmiddelen.

Ten tijde van COVID-19 is de zorg erg druk en het vraagstuk medische hulpmiddelen richt zich met name op de beschikbaarheid en het gebruik hiervan. Het Platform Medische Hulpmiddelen & Duurzaamheid werkt ook in deze tijd door aan het vraagstuk duurzaamheid. Leden van het platform bestaan zowel uit zorgpartijen, als partijen uit het bedrijfsleven. Gestreefd wordt naar een samenstelling waarbij de hele keten is vertegenwoordigd. Om partijen te faciliteren, wordt achter de schermen door de leden gewerkt aan leidraden die uiterlijk in september 2020 worden aangeboden. Hierin wordt een situatieschets gemaakt. Hoe ziet het landschap eruit? Wat is haalbaar? Wat kan binnen de geldende wet- en regelgeving? En wat hebben we geleerd van de huidige situatie?

Leidraden

Duurzaamheid en medische hulpmiddelen bevinden zich in een innovatieve fase. Er zijn veel initiatieven bekend en de ontwikkelingen kunnen snel gaan. Om dit het hoofd te bieden, hebben partijen met elkaar afgesproken om leidraden op te stellen. Informatieve documenten, onder begeleiding van NEN, om partijen te ondersteunen en handvatten te bieden om stappen te kunnen zetten naar duurzame medische hulpmiddelen.

Afgesproken is om te starten met twee onderwerpen om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen. De onderwerpen zijn de disposables en re-useables. Het derde onderwerp wordt naar verwachting in het najaar van 2020 gestart, dit onderwerp is de inkoop. Voor dit onderwerp zijn al veel initiatieven gaande, hierbij wordt aangesloten en de verbinding gezocht.

Deelname

Bent u benieuwd naar het platform of is deelname iets voor u? In het Manifest Platform Duurzame medische hulpmiddelen voor een gezonde toekomst is omschreven wat het platform nastreeft en voor wie dit is bedoeld. Geïnteresseerden in deelname kunnen contact opnemen via zw@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen kunt contact opnemen met Saliha Lalout, Projectleider NEN Duurzaamheid Zorg, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Van disposable naar reusable medische hulpmiddelen

3 februari 2022

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen … Lees meer

Experts duurzame medische hulpmiddelen gevraagd

6 juli 2021

Het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen is gestart met twee nieuwe onderwerpen: inkoop en de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. Voor beide onderwerpen is NEN op zoek naar experts op dit gebied. Inkoper, onderzoeker, assortimentscoördinator of anderszins betrokken bij het onderwerp? Praat mee met andere experts in het Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen. … Lees meer

Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

5 maart 2021

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. Met de leidraad is een eerste stap gezet naar duurzame medische hulpmiddelen. De leidraad is een handvat, dat gezien kan worden als gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen … Lees meer