Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

5 maart 2021

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. Met de leidraad is een eerste stap gezet naar duurzame medische hulpmiddelen. De leidraad is een handvat, dat gezien kan worden als gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen.

Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen heeft als doel om duurzaamheid te ondersteunen. Om verbinding in de keten te faciliteren, initiatieven te verbinden en om samen stappen te kunnen zetten. Bart van Straten, voorzitter van het platform, benadrukt dat het platform open staat voor alle belanghebbende partijen, en doet de uitnodiging om mee te helpen om toe te werken naar duurzame hulpmiddelen. ‘Want alleen samen kunnen we het voor elkaar krijgen’, zegt Bart van Straten.

Duurzaamheid

Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg, geeft aan heel blij te zijn met dit moment. Ze staat stil bij de vraag waarom we het allemaal doen, hoe belangrijk duurzaamheid en circulariteit is. ‘We hebben er allen mee te maken, het gaat om de toekomst van onze kinderen’, laat Cathy weten. Duurzaamheid is een dermate ingewikkeld vraagstuk dat het alleen samen, vanuit diverse stakeholders opgepakt kan worden. Samen versnellen en versterken is belangrijk. Dat vraagt ook om denken over de grenzen van de eigen discipline en domein heen; van disposables naar re-usables, van bezit naar gebruik. (Het open uitnodigend karakter van zowel het platform als de leidraad zorgen voor uniek circulair leerproces.)

Green Deal Duurzame Zorg

Victor Stöcker, programmamanager Duurzame Zorg VWS, laat zien wat de (zorg)partners die de Green Deal ondertekenen beogen. Zij willen verduurzaming versnellen. Het programma Duurzame Zorg stimuleert de sector. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen geeft invulling aan pijler 2: circulair werken. Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat partijen elkaar weten te vinden en het belang van samenwerking.

Eerste leidraad

Else de Ridder, lid en vicevoorzitter van het platform, geeft aan dat de leidraad is ontwikkeld door verschillende belanghebbende partijen en gezien kan worden als handvat. De leden hadden nog een aantal vragen, waarbij de uitnodiging werd gedaan erin mee te denken. De leidraad is op te vragen via zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Van disposable naar reusable medische hulpmiddelen

3 februari 2022

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen … Lees meer

Experts duurzame medische hulpmiddelen gevraagd

6 juli 2021

Het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen is gestart met twee nieuwe onderwerpen: inkoop en de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. Voor beide onderwerpen is NEN op zoek naar experts op dit gebied. Inkoper, onderzoeker, assortimentscoördinator of anderszins betrokken bij het onderwerp? Praat mee met andere experts in het Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen. … Lees meer

Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11 mei 2020

Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het … Lees meer