Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen in oprichting

20 februari 2019

NEN nodigt iedere (mogelijk) belanghebbende en/of geïnteresseerde partij in duurzaamheid & medische hulpmiddelen uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen. Het platform wordt hét netwerk voor duurzaamheid en medische hulpmiddelen. In actieteams gaan experts met elkaar bespreken welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen. Heeft u interesse? Wees welkom!

Het is tijd om kennis en ervaringen te delen, om stappen te zetten en te komen tot daadwerkelijke actie. Dit was de conclusie van de dialoogsessie over medische hulpmiddelen & duurzaamheid van 14 januari jl. Deze sessie vond plaats onder leiding van Cathy van Beek (kwartiermaker Duurzaamheid in de zorg VWS). In die sessie is een eerste stap gezet, een eerste aanzet voor de scope gedaan en de behoefte voor een Platform uitgesproken. Hier vindt u het volledige verslag van deze sessie.

Wat gaat het Platform doen?
Het platform gaat in eerste instantie partijen met elkaar verbinden. Wat is nodig om tot duurzame medische hulpmiddelen te komen? In 2019 start een aantal ‘actieteams’ die gaan definiëren tegen welke belemmeringen men aanloopt, welke thema’s het eerste in aanmerking komen om samen uit te werken en of er koplopers in de sector zijn waar de keten van kan leren. Kortom, het platform is een tool om de partijen in de keten met elkaar te verbinden om zo duurzaamheid van medische hulpmiddelen te versnellen. Eind 2019 moet aantoonbaar een eerste stap zijn gezet om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen.

Deelname
Bent u benieuwd naar het platform of is deelname mogelijk iets voor u? In het Manifest Platform Duurzame medische hulpmiddelen voor een gezonde toekomst is omschreven wat het platform nastreeft en voor wie dit is bedoeld. Geïnteresseerden in deelname kunnen contact opnemen met NEN, voor meer informatie.

Planning
Maart 2019 staat in het teken van inschrijving. Streven is om uiterlijk eind april het platform op te richten en daarmee ook een start te maken met een website waar de informatie ook toegankelijk is voor externe partijen.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over het Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen: telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Van disposable naar reusable medische hulpmiddelen

3 februari 2022

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen … Lees meer

Experts duurzame medische hulpmiddelen gevraagd

6 juli 2021

Het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen is gestart met twee nieuwe onderwerpen: inkoop en de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. Voor beide onderwerpen is NEN op zoek naar experts op dit gebied. Inkoper, onderzoeker, assortimentscoördinator of anderszins betrokken bij het onderwerp? Praat mee met andere experts in het Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen. … Lees meer

Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

5 maart 2021

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. Met de leidraad is een eerste stap gezet naar duurzame medische hulpmiddelen. De leidraad is een handvat, dat gezien kan worden als gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen … Lees meer