Enthousiasme voor Platform duurzaamheid & medische hulpmiddelen

22 januari 2019

Op 14 januari organiseerde NEN een dialoogsessie over duurzaamheid en medische hulpmiddelen onder leiding van Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzaamheid in de zorg VWS. Het is tijd om de kennis en ervaringen te delen, om stappen te zetten en te komen tot daadwerkelijke actie. NEN kijkt terug op een dynamische sessie, waarbij partijen kenbaar hebben gemaakt wat ze willen, wat ze verwachten en vooral ook dat ze voorstander zijn van een Platform over duurzaamheid en medische hulpmiddelen. In het eerste kwartaal van 2019 gaat NEN verder met het vormgeven van het Platform.

Dialoogsessie

Duurzaamheid en medische hulpmiddelen staat al een aantal jaar op de agenda. NEN heeft de afgelopen jaren gesproken met verschillende partijen. In het verlengde van de initiatieven en het enthousiasme van deze partijen, is vervolgens verkend of de sector zover is om dit pad samen in te gaan. In augustus 2017 is een workshop ‘Verduurzaming medische apparatuur’ in samenwerking met het Radboud georganiseerd. Tijdens die workshop bleek dat er vele initiatieven gaande zijn, dat er veel wordt georganiseerd, maar bovenal dat er beweging in deze sector zit. De zorg werkt aan verduurzaming en zet stappen. Dat werd onderstreept op 10 oktober 2018 toen de Green deal in de zorg werd ondertekend en men hiermee duidelijk maakte dat het versnellen van duurzaamheid in de zorg nodig is.

De Kwartiermaker vanuit VWS zegt hierop: ’een goed begin is het halve werk. Je slaagt pas goed als je grondig hebt voorbereid. Niet zomaar blind beginnen. De vraagstukken die we het hoofd moeten bieden behoren tot de categorie ‘wicked problems’, ook wel veelkoppige monsters genoemd. Waar begin je en wie heb je daarbij nodig? Vaak is het een mulltiparty thema en ook heel vaak multiresistent geworden tegen verandering omdat er al eerdere pogingen zijn ondernomen. Dus eerst met elkaar nadenken en de stakeholders in kaart brengen dan zomaar ‘ins Blaue hinein’ starten met een ondoordachte pilot’.

Om voor duurzaamheid en medische technologie stappen te kunnen zetten, is NEN het gesprek met verschillende partijen aangegaan. Hieruit bleek dat men welwillend is en dat het tijd is om verbindingen te maken en als sector plannen om te zetten in concrete stappen. Versnellen kan door te verbinden! Het idee ontstond om een Platform op te richten, om koers te kunnen zetten en daadwerkelijk stappen te nemen.

‘Duurzaamheid kan je alleen maar samen doen’

Aldus Cathy van Beek tijdens de dialoogsessie over duurzaamheid en medische hulpmiddelen op 14 januari. De doelstelling van deze sessie is het gezamenlijk formuleren van een concreet stappenplan om daadwerkelijk te komen tot duurzame medische apparatuur. Deze dialoogsessie is een eerste c.q. peilingbeweging om te komen tot een Platform. De ideeën van de deelnemers worden gedeeld met het netwerk. Het streven is om op nationaal én internationaal niveau kennis en ervaringen uit te wisselen en vervolgens om daadwerkelijk voortgang te boeken. Het verslag van de middag wordt uiterlijk eind januari gepubliceerd en gedeeld, om partijen te informeren en te betrekken bij het Platform.

Enthousiasme & ambitie

Tijdens de middag bleek al snel dat men enthousiast is om medische hulpmiddelen te verduurzamen. In de voorstelronde werd al het volgende meegegeven: ‘Momenteel wordt 75% van de hulpmiddelen verbrand en 25% hergebruikt. Mijn ambitie is om deze getallen om te draaien’. ‘We hebben duurzaamheid opgenomen in de visie van onze organisatie, maar lopen in de praktijk tegen belemmeringen aan. Het zou mooi zijn als het Platform een functie kan hebben in het inzichtelijk krijgen wat wel en niet mag.’ ‘We hebben een eigen model ontwikkeld dat goed werkt en waar partijen graag aan meewerken. We zijn bereid om dit model te delen met het netwerk. Van ervaringen kunnen anderen leren en andersom kunnen wij ook leren’. ‘Gevoelsmatig heb ik het idee dat er nog niet veel helder is over wat wel en niet mag. Het zou mooi zijn als er op een gegeven moment een leidraad ontstaat’.

Platform duurzaamheid & medische hulpmiddelen

In de dialoogsessie is afgesproken om de scope in lijn te laten zijn met de MDR. Het Platform gaat wat betreft de deelnemers over duurzaamheid en medische hulpmiddelen. Eén van de thema’s zal zijn: laag hangend fruit. Wat is al mogelijk, zonder tegen (juridische) belemmeringen aan te lopen? Onderwerpen die ook terug moeten komen in de komende periode zijn voorbeelden/pilots waar men van kan leren, duurzaam inkopen en renovatie.

Rol Platform

Duurzaamheid en medische hulpmiddelen kan beschouwd worden als innovatief en verkennend. Het Platform gaat geen normen ontwikkelen. Het moet worden gezien als de ‘pre-normalisatiefase’. Initiatieven uit het veld en de sector zijn welkom om aan te sluiten en van de initiatieven kan het netwerk leren. Ook wordt aansluiting gezocht bij internationale normontwikkelingen (ecodesign, duurzame inkoop, ISO secretariaat circulaire economie). Het delen van ervaringen, het samen optrekken en leren van elkaar wordt de sleutel om te komen tot een betekenisvolle voortgang. Het streven is om toe te werken naar een netwerk dat de informatie transparant zal gaan delen. Eén van de plannen is om een website op te zetten, zodat de informatie transparant gedeeld wordt en aansluit. De komende periode staat in het teken van het opzetten van het Platform en hierbij wordt het netwerk betrokken. Over de voortgang zal periodiek worden gepubliceerd.

Deelnemers van de dialoogsessie hebben aangegeven bereid te zijn mee te denken en hebben uitgesproken om bereid te zijn om kennis en ervaringen te delen. Tijdens de dialoogsessie werd al veel gedeeld. Het streven is om deze lijn vast te houden, omdat het delen zowel in de bijeenkomsten als op het digitale platform een cruciale rol gaat vervullen!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het platform en de mogelijkheden voor deelname? Neem dan contact op met Saliha Lalout, zw@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Van disposable naar reusable medische hulpmiddelen

3 februari 2022

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen … Lees meer

Experts duurzame medische hulpmiddelen gevraagd

6 juli 2021

Het Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen is gestart met twee nieuwe onderwerpen: inkoop en de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. Voor beide onderwerpen is NEN op zoek naar experts op dit gebied. Inkoper, onderzoeker, assortimentscoördinator of anderszins betrokken bij het onderwerp? Praat mee met andere experts in het Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen. … Lees meer

Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

5 maart 2021

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. Met de leidraad is een eerste stap gezet naar duurzame medische hulpmiddelen. De leidraad is een handvat, dat gezien kan worden als gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen … Lees meer